Konsultation

Konsultation innebär en mer begränsad insats. Det kan vara att ni vänder er till mig för en specifik frågeställning eller situation, och hur ni på bästa sätt kan komma vidare. Beroende på omständigheterna är det inte alltid möjligt eller nödvändigt att ha en längre regelbunden kontakt.

Alingsås Psykologmottagning © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use