Psykoterapi

Ett antal olika teorier, tekniker och metoder har utarbetats för att komma till rätta med det psykiska lidandet. Med lite olika tillvägagångssätt beroende på problematik, samt individuella förutsättningar accentueras lite olika sidor. Gemensamt är att man fokuserar på de aktuella svårigheterna, men även försöker sätta in lidandet i ett sammanhang utifrån det liv man lever. Genom samtalet blir det möjligt att få syn vilka möjligheter till förändring som finns. På mottagningen använder vi oss av en mängd olika tekniker, samt teorier för att komma till rätta med era bekymmer, och hjälpa er leva det liv ni vill. Jag  jobbar företrädesvis individuellt med vuxna, men tar även emot par, samt familjer, och erbjuder också handledning.


Alingsås Psykologmottagning © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use